Content page
Uppdrag angående tillgängliggörande av digitalt pedagogiskt stöd för e-hälsolösningar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag angående tillgängliggörande av digitalt pedagogiskt stöd för e-hälsolösningar

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten i uppdrag att utveckla och tillgängliggöra ett digitalt pedagogiskt stöd för förändrings­ och utvecklingsarbete med hjälp av e-hälsolösningar utifrån gällande lagstiftning.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed