Content page
Förbättrat förvaltningsresultat efter Castellumförvärv | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förbättrat förvaltningsresultat efter Castellumförvärv

Diös förvaltningsresultatet ökade med 50 procent jämfört med föregående år, en starkt bidragande orsak är förvärvet av 32 fastigheter från ...

MER stenafastigheter.se

Comments are closed