Content page
Utredningsförslag gör hyresrätten till sämre boende | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Utredningsförslag gör hyresrätten till sämre boende

Om förslagen i Hyresgästutredningen förverkligas riskerar boendestandarden i hyreslägenheter att sänkas, inte minst i relation till andra upplåtelseformer. Det kommer att byggas färre hyresbostäder och investeras mindre i de som redan finns. Förslagen går stick i stäv med Sveriges bostadspolitiska ambitioner om en boendekvalitet som tillhör världens främsta. Det säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna, i en kommentar till Hyresgästutredningens förslag som i dag överlämnades till justitieminister Morgan Johansson (S).

Regeringens utredare Agneta Börjesson (MP) föreslår bland annat att hyresgäster ska få kraftigt utökade möjligheter att påverka både omfattning och utformning av renoveringar. Hyresvärdens ansvar för fastighetens tekniska livslängd och att bostäderna möter önskemålen från framtida hyresgäster avseende kvalitet och modern standard kvarstår, men i praktiken ges dagens hyresgäster stort inflytande över vilka åtgärder hyresvärden kan genomföra i sin fastighet.

– Vi riskerar få en ohållbar situation där de boende med lägst betalningsvilja bestämmer standarden för samtliga hyresgäster, dagens och morgondagens. Boendestandarden i hyreslägenheter utvecklas sämre, samtidigt som de som bor i ägt boende fortsätter ha mycket goda möjligheter att modernisera sitt boende. Det är ett recept för ökad boendesegregation, säger Martin Lindvall.

Det är inte bara den generella boendestandarden som påverkas av utredningens förslag. Utredningens egen konsekvensutredning visar att fastighetsvärden och avkastningen på investeringar i hyresrätter kommer att sjunka, samtidigt som kostnaderna för renoveringar ökar. Hyresrätten som upplåtelseform blir mindre ekonomiskt attraktiv att äga och förvalta.

– Utredningens förslag är en dubbelstöt mot hyresrätten. Andelen hyresrätter sjunker ytterligare och de som återstår riskerar att degraderas till ett andra klassens boende för dem som inte kan välja andra alternativ. Hur det skulle stärka hyresgästernas ställning förblir en gåta, avslutar Martin Lindvall.

Fastighetsägarna fortsätter att arbeta för att utredningens förslag inte ska genomföras. 

Hyresgästutredningens förslag kritiseras också för att förslagen kommer leda till färre hyresrätter av företrädare för sex privata och kommunägda fastighetsbolag i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Mer ur utredningen– semesterparagrafen avskaffas

Hyresgästutredningen föreslår även att den så kallade semesterparagrafen i hyreslagen avskaffas. Semesterparagrafen innebär att en hyresgäst har rätt att överlåta hyresrätten om en hyresvärd inte svarar på begäran om överlåtelse inom tre veckor. Hyresgästutredningen hänvisar till att de undersökningar som gjorts visar att bestämmelsen missbrukats och inneburit stora kostnader för de hyresvärdar som drabbats. Utredningen anser att bestämmelsen är orimlig och föreslår därför att den avskaffas. Läs Hyresgästutredningen.
 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed