Content page
Riskerar fastighetsbranschen att bli ”överbeskattad”? | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Riskerar fastighetsbranschen att bli ”överbeskattad”?

Sedan 2003 har det varit möjligt att skattefritt avyttra fastigheter genom s.k. fastighetspaketeringar. Förenklat innebär ”paketering” att en fastighet överlåts till ett bolag utan beskattning (utöver stämpelskatt) varefter aktierna i fastighetsbolaget avyttras skattefritt. Mot bakgrund av de fördelaktiga skattereglerna har det varit vanligt förekommande i fastighetsbranschen att sälja paketerade fastigheter.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed