Content page
Uppdrag om ökat tillgängliggörande av vissa läkemedel i syfte att motverka narkotikarelaterad dödlighet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag om ökat tillgängliggörande av vissa läkemedel i syfte att motverka narkotikarelaterad dödlighet

Socialstyrelsen tillsammans med Läkemedelsverket har fått uppdraget att utreda förutsättningarna för att säkert och effektivt minska dödligheten vid överdosering av opioider genom att göra naloxonläkemedel tillgängliga utanför hälso- och sjukvården.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed