Content page
Oseriöst av regeringen om skatteförslag | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Oseriöst av regeringen om skatteförslag

Det är både förvånande och anmärkningsvärt att regeringen på mindre än en vecka lyckats analysera effekterna på bostadsbyggandet av paketeringsutredningens förslag om höjd skatt på fastighetsföretag. Så kommenterar Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna, att regeringen beslutat skicka paketeringsutredningens förslag på remiss bara dagar efter att ha kritiserat samma utredning för bristande effektanalys.

Den 30 mars överlämnade paketeringsutredningen sitt slutbetänkande till finansminister Magdalena Andersson (S). Förslaget innebär en kraftigt ökad beskattning av fastighetsbolag och kommer leda till en överbeskattning av fastighetsbranschen om det genomförs. Paketeringsutredningens förslag har fått omfattande kritik från fastighets- och byggbolag som menar att om skatten höjs kommer det leda till ett minskat bostadsbyggande.

– Finansdepartementet sa så sent som den 5 april att de skulle analysera paketeringsutredningens förslag noggrant innan det skickades ut på remiss. Då är det inte seriöst att skicka det på remiss efter enbart tre arbetsdagar, säger Ulla Werkell och fortsätter.

– Om regeringen väljer att gå vidare med paketeringsutredningens förslag samtidigt som möjligheterna till ränteavdrag minskar kommer det slå hårt mot bostadsbyggandet. Om regeringen inte är nöjd med paketeringsutredningens förslag kan finansministern inte genomföra en snabbanalys och sedan tro att det räcker för att råda bot på den omfattande bostadsbristen, säger Ulla Werkell.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed