Content page
Stena Fastigheter gör lägenheter av kontor i Malmö och Lund | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stena Fastigheter gör lägenheter av kontor i Malmö och Lund

Datum: 2017-04-04 09:00
Text:

Under 2017 kommer Stena Fastigheter att konvertera flera lokaler och kontor till lägenheter i Malmö och Lund. På så sätt bidrar Stena Fastigheter till att möta den stora efterfrågan på bostäder som finns i regionen. Totalt handlar det om cirka 80 nya lägenheter i flera fastigheter.

 
– Det är glädjande att vi på det här viset kan bidra till ännu fler bostäder i regionen inom en snar framtid. Om allt går enligt planen kommer vi att ha cirka 80 nya lägenheter under produktion redan under andra halvåret, säger Unni Sollbe, vd Stena Fastigheter Malmö.
 
Första projektet handlar om en tidigare sporthall i kvarteret Stralsund i Malmö som nu byggs om till 19 lägenheter. Bygglov har beviljats och arbetet beräknas vara klart i december 2017. Bygglov har även beviljats för 29 vindslägenheter i kvarteret Kilen i Lund.
 
Med i planen finns också konvertering av kontorslokaler i kvarteren Brahehus och Stralsund, en butikslokal i kvarteret Pilåkern och vindsutrymmen i kvarteret Cedern i Malmö. På sikt planeras också för konvertering av lokaler i Lomma och Landskrona.
 
– Vår målsättning i förvaltningen är att fortsätta bidra till våra områdens attraktivitet och kunna möta den efterfrågan som finns på citynära och moderna lägenheter där vi idag har tomma kontor. Att skapa värden både för våra kunder och vår ägare är viktigt för oss, säger Ola Svensson, fastighetschef Stena Fastigheter Malmö.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed