Content page
Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer

Utredningen har tagit fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed