Content page
Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd

Regeringen gav i regleringsbreven för 2016 Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan i uppdrag att kartlägga hur nyanlända flickor och pojkar, vars ena eller båda föräldrar är avlidna eller saknas, söker och får underhållsstöd respektive efterlevandestöd.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed