Content page
Utredningsförslag hotar bostadsbyggande och finansiell stabilitet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Utredningsförslag hotar bostadsbyggande och finansiell stabilitet

Paketeringsutredningens förslag, som presenterades idag, kommer medföra en kraftigt ökad beskattning av fastighetsbranschen och leder till högre kostnader för bostadsbyggande och färre nybyggda bostäder. – Fastighetsbranschen kommer om utredningens förslag genomförs att bli överbeskattad. Färre kommer vilja investera i fastigheter och stabiliteten i det finansiella systemet hotas. Förslaget måste hamna där det hör hemma, i papperskorgen. Det säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna, i en kommentar till utredningen.

I sitt slutbetänkande har paketeringsutredningen kartlagt den totala beskattningen av fastighetsbranschen. Kartläggningen visar att fastighetsbranschen betalar skatt i samma utsträckning som andra branscher och riskerar att bli överbeskattad om paketeringsutredningens förslag genomförs.

– Vi kan nu en gång för alla lämna det felaktiga påståendet om att fastighetsbranschen är underbeskattad bakom oss. Tvärtom riskerar fastighetsbranschen att bli överbeskattad med de här förslagen. Något som utredningen själv konstaterar i sitt betänkande, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna. 

Samtidigt som paketeringsutredningen presenterar sitt förslag pågår ett arbete inom regeringskansliet med att implementera ett EU-direktiv som kommer innebära tvingande begränsningar av ränteavdragen inom bolagssektorn.

– Om regeringen väljer att gå vidare med paketeringsutredningens förslag samtidigt som möjligheterna till ränteavdrag minskar kommer det slå hårt mot bostadsbyggandet.  Redan idag har 240 av 290 kommuner bostadsbrist. Investeringar i nybyggda hyresrätter kommer inte bli större utan mindre med de här förslagen, säger Ulla Werkell. 

Utöver minskade investeringar i fastigheter innebär de ökade kapitaltäckningskraven på bankerna, på grund av de så kallade Baselreglerna, att lånekostnaderna för fastighetsbolag ökar. 

– Ökade upplånings-, transaktions- och finansieringskostnader för fastighetsföretagen riskerar att leda till kreditförluster och sänkta marknadsvärden på fastigheterna. Eftersom fastigheter utgör en väsentlig del av panterna i banksystemet finns det risk för att den finansiella stabiliteten hotas. På sikt kan det leda till att regeringen skapar en egen fastighetskris, avslutar Ulla Werkell.

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed