Content page
Samarbete för att nå friska arbetsplatser | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Samarbete för att nå friska arbetsplatser

Sjukfrånvaron har ökat kraftigt sedan 2010. Åtgärder från såväl regeringen som arbetsmarknadens parter behövs för att fler ska få ett bra stöd åter i hälsa och arbete. Därför beslutade regeringen i dag om ”Samling för friska arbetsplatser”. Samlingen innebär regelbundna träffar med arbetsmarknadens parter för att följa upp pågående, planerade och framtida åtgärder för att tillsammans skapa friska arbetsplatser och minskad sjukfrånvaro.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed