Content page
Malmöungdomar guidas in i vuxenlivet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Malmöungdomar guidas in i vuxenlivet

Datum: 2017-03-27 20:00
Text:

Stena Fastigheter Malmö, MKB Fastighets AB och livscoachen Philip Diab bjuder in ungdomar mellan 13-17 år på Bellevuegården för ett samtal om privatekonomiska val och bostadsfrågor.

- ​Vi ser det som ett viktigt uppdrag i våra bostadsområden att skapa goda förutsättningar för unga att ta sig fram i vuxenlivet. Ingen föds med kunskap om privatekonomi så träffen på Step Up är ett sätt för oss att bidra med detta. Att ha kunskap om ansvarsfulla ekonomiska val är betydelsefullt både för individerna själva och för samhället i stort, säger Cecilia Fredholm, Chef kommunikation och social hållbarhet, Stena Fastigheter Malmö AB.

Ungdomarna deltar i Step Up, ett samarbete för att bygga goda relationer inom Bellevuegården och vägleda ungdomar in i vuxenlivet. Initiativtagare är Stena Fastigheter Malmö och MKB Fastighets AB tillsammans med Malmö stad och Rädda Barnen.

Under vårterminen träffar ungdomarna som medverkar i projektet Step Up yrkespersoner från samhällsbärande verksamheter som Polisen, Räddningstjänsten med flera. Projektet vänder sig till ungdomar boende i Holma, Krocksbäck, Lorensborg och Bellevue i västra Malmö och som anmält sitt intresse för att delta.

Den 29 mars bjuder Stena Fastigheter Malmö och MKB in till en träff där en hyresrådgivare från Malmö stad kommer och pratar med ungdomarna kring vad det innebär att hyra en lägenhet. Livscoachen Philip Diab från tv-programmet Lyxfällan kommer i gruppsamtal prata med dem om att göra ansvarsfulla val.

 - Det är viktigt att vi alla engagerar oss för att Malmö ska vara en attraktiv stad och att ge stadens unga en ljus framtid. Vi tror att den här typen av sociala investeringar är viktiga för tryggheten och den framtida sysselsättningen i västra Malmö, säger Ryan Bozorgian, bosocial utvecklare på MKB.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed