Content page
Earth Hour – en självklarhet för Stena Fastigheter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Earth Hour – en självklarhet för Stena Fastigheter

Datum: 2017-03-23 17:00
Text:

På lördag den 25 mars klockan 20.30-21.30 är det dags för Earth Hour. Då kommer flera delar av Gröna Skrapan släckas ner under en timme. Detta är en av flera insatser som Stena Fastigheter genomför för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

I mars varje år uppmärksammas miljö- och hållbarhetsarbete under det som kallas Earth Hour. En timme där såväl offentliga och privata aktörer manifesterar för en ökad miljömedvetenhet. Stena Fastigheter är såklart en del av detta och kommer därför släcka ner vissa delar av sin kommersiella fastighet Gröna Skrapan i centrala Göteborg under en timme.
– Såväl ytterbelysning, loggor och entrébelysning kommer vara nedsläckta på Gröna Skrapan under Earth Hour, säger Frank Rundgren, drifttekniker på Stena Fastigheter Göteborg.

Miljömål
Miljömedvetenhet är något som genomsyrar hela verksamheten hos Stena Fastigheter. Sedan 2010 finns det ett mål om att energianvändningen ska sänkas med 20% till år 2020. Sju år senare kan man konstatera att man redan uppfyllt målet när det kommer till elanvändning och därför ökat målet till 30%:

– Vi följer upp förbrukning av el, fjärrvärme och vatten varje månad. Utifrån vår uppföljning har vi nu valt att ta ett ytterligare steg i elförbrukningen, vi tror att vi kan sänka den ytterligare ett steg, säger Frank Rundgren.

Förändringar i vardagen
Små förändringar i vardagen kan leda till stora effekter. Förändringar inom såväl värme- och vattenanvändning påverkar energianvändningen, även om det kan kännas lättare att ändra någon av sina vanor i elförbrukningen. 

– Att byta ut sina lampor till LED samt att tänka på att stänga av apparater som man inte använder är två steg för två enkla tips, säger Frank Rundgren. 

Just byte av lampor är också något som Stena Fastigheter gjort i många av sina fastigheter och effekten på elanvändningen har som sagt varit påtaglig – nu siktar man på ännu lägre elförbrukning.


Stena Fastigheter ska sänka sin energianvändning med 30% mellan 2010-2020.​ Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här. 

Läs mer om Earth Hour här​MER stenafastigheter.se

Comments are closed