Content page
Fortfarande oklarheter i Skatteverkets regler om ändring av bostadsrätter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fortfarande oklarheter i Skatteverkets regler om ändring av bostadsrätter

Skatteverket skjuter upp tillämpningen av de nya skattereglerna för ändringar av ytan i en bostadsrätt till 2018. Fortfarande är det dock oklart hur reglerna ska tolkas kring mindre förändringar av ytan och som inte omfattas av reglerna kring reavinstbeskattning.

I mitten av februari publicerade Skatteverket nya riktlinjer för vilka förändringar av ytorna i en bostadsrätt som ska anses skattepliktiga, exempelvis ett köp av en parkeringsplats. De nya reglerna har fått massiv kritik, inte minst för att de riskerade att drabba bostadsrättsinnehavare där förändringar av ytan ligger långt tillbaka i tiden. Nu backar Skatteverket och meddelar att de nya reglerna ska börja tillämpas först från 2018.

– Det är bra att Skatteverket insett det orimliga i att ovetande hushåll drabbas. Nu kommer endast förändringar som sker från och med nästa år omfattas av de nya reglerna. Men fortfarande finns det många oklarheter kring vilka förändringar som är skattepliktiga och vilka som inte är det, säger Line Zandén.  

I riktlinjerna skriver Skatteverket bland annat att mindre förändringar av en bostadsrätt inte ska medföra att bostadsrättsinnehavaren blir skattskyldig och räknar upp exempel i form av överföring av ett mindre förrådsutrymme, mindre förändringar vid ombyggnader exempelvis vid ändring av badrum vid stambyten, samt installationer av hissar och liknande.

Samtidigt anger Skatteverket att en förändring av villkoren i upplåtelseavtalet, exempelvis ändringar av andelstal eller lägenhetsyta omfattas av de nya reglerna. 

– Samtidigt som det är jättebra att Skatteverket skjuter upp tillämpningen till 2018 så finns ju reglerna redan. Man kan ju tänka sig att det redan finns ärenden där bostadsrättshavare har blivit taxerade för den här typen av förändringar. Överlag så skapar vägledningen oklarheter och blir en belastning på bostadsrätten som boendeform, avslutar Line Zandén. 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed