Content page
Fastighetsägarna i rundabordssamtal med miljöministern | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastighetsägarna i rundabordssamtal med miljöministern

Miljöminister Karolina Skog (MP) bjuder in fastighetsbranschen till rundabordssamtal för att diskutera hur insamlingen av hushållsavfall och förpackningar kan organiseras för att bli effektivare och bidra till ökad återvinning. Fastighetsägarna deltar i det första rundabordssamtalet som representant för MABO-gruppen bestående av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO.

Regeringen aviserade under februari att systemet för insamling av förpackningar ska ses över för att öka återvinningen och göra det enklare för hushållen att sortera sitt avfall. Regeringen bjuder därför in till rundabordssamtal under mars och april. 

Rikard Silverfur från Fastighetsägarna kommer att representera MABO (Miljöanpassad Avfallshantering i Boendesektorn) under det första samtalet. 

– Min uppgift under samtalen är att försöka förmå regeringen att utgå från behoven hos de som ska sortera avfallet, boende och fastighetsägare, när det nya systemet ska utformas, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna. 

Samtalen ska belysa för- och nackdelar med ett kommunalt sopmonopol. Utöver hur återvinningen ska ökas kommer också kostnadspåverkan samt konkurrens- och valmöjlighetsperspektiv för boende och näringsliv att undersökas. Rikard Silverfur poängterar att regeringen måste hålla fast vid grundprincipen om att förorenaren betalar (den så kallade polluter pays-principen), som innebär att den part som belastar miljön negativt också är ansvarig för att återställa och betala tillbaka till miljön för den belastning man orsakar.

– Fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare har fått ta ett alltför stort kostnadsansvar för insamling och återvinning av förpackningar och returpapper. Boende och hyresgäster har fått betala dubbelt för insamlingen, dels via förpackningsavgiften, dels via hyror och månadsavgifter. Det är därför viktigt att utreda hur avfallstaxan kommer att påverkas innan regeringen kan gå vidare med sina tankar på återkommunalisering, säger Rikard Silverfur. 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed