Content page
Sopreform måste utgå från behoven hos boende och fastighetsägare | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sopreform måste utgå från behoven hos boende och fastighetsägare

En reform av sopinsamlingssystemet som miljöminister Karolina Skog (MP) idag aviserat måste utgå från de behov som finns hos boende och fastighetsägare. Regeringen behöver därför vända på processen och inte börja med ansvarsfrågan. Det säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna, i en kommentar till miljöministerns utspel.

Vem som ska ansvara för sopinsamling är en komplex fråga med både för- och nackdelar för fastighetsägare. Om regeringen ska lyckas med sin målsättning med att göra det enklare för alla att sortera sitt avfall måste de som berörs av de nya kraven – fastighetsägare och boende – involveras i processen. 

– Risken är stor att man åter igen kommer fram till en lösning som utgår från behov hos den som ska samla in avfallet och inte från konsumenten av avfallstjänster. Regeringen börjar i fel ände när den utgår från ansvarsfrågan, säger Rikard Silverfur. 

Miljöministern vill också att dagens delade ansvar mellan kommunerna och förpackningsindustrin helt ska övergå till kommunerna.

– Ska man se orosmoln med ministerns utspel så är det de facto ännu ett kommunalt monopol. Återmonopolisering är extremt ovanligt och påverkan på konkurrensen och valmöjligheterna för boende och näringsliv måste noga utredas innan förslag läggs, säger Rikard Silverfur.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed