Content page
Stärkt översiktsplan kan påskynda bostadsbyggande | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stärkt översiktsplan kan påskynda bostadsbyggande

Regeringens ambitioner att skala av planprocessen genom att stärka översiktsplaneringen, begränsa kraven på detaljplan och undersöka om privat initiativrätt kan införas är välkomna steg för en snabbare plan- och byggprocess. Att reglera upplåtelseform i detaljplanerna är däremot fel väg att gå för att rätta till obalanser mellan hyresrätter och det ägda boendet. Det säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna, i en kommentar till att regeringen tillsätter en utredning för snabbare planprocess.
Regeringen tillsätter en utredare med uppdrag att undersöka hur plan- och byggprocessen kan påskyndas genom att stärka översiktsplanering och slopa kravet på obligatorisk detaljplan.

– Genom att göra översiktsplanen bindande skulle den demokratiska förankringen och medborgardialogen kunna ske tidigare. Det skulle ge kommuninvånarna större inflytande över den allmänna utvecklingen i sin kommun och underlätta den fortsatta planprocessen, genom att fokus inte hamnar på ett enskilt projekt, säger Rikard Silverfur. 

Med en förstärkning av översiktsplanerna skulle det också vara möjligt att stärka den privata initiativrätten vid detaljplanering och därmed påskynda planprocessen.

– Utredaren bör titta på det norska systemet där byggherrarnas initiativrätt är inskriven i lag. Införandet av privat initiativrätt skulle både kunna påskynda planprocessen men också göra den mer modern, där den som vill genomföra ett projekt kan lämna ett eget planförslag som kommunen därefter kan bearbeta, säger Rikard Silverfur. 

– Att reglera upplåtelseform i detaljplanerna är däremot fel väg att gå. Förutom att det skulle innebära en mycket kraftig inskränkning av fastighetsägarens äganderätt skulle det också innebära stora svårigheter när förutsättningarna förändras och en fastighetsägare vill utveckla sin fastighet någon gång i framtiden, exempelvis genom att bygga nya hyresrätter i ett område planlagt för äganderätt, säger Rikard Silverfur.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed