Content page
EU vill öppna fjärrvärmenäten | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

EU vill öppna fjärrvärmenäten

EU-kommissionen vill öppna upp fjärrvärmenäten så att det ska vara möjligt för kunderna att välja leverantör. Det är en del av de förslag som EU-kommissionen lagt fram i ett omfattande lagpaket på energiområdet under förra veckan. Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige, välkomnar förslaget om att öppna upp fjärrvärmemarknaden.

Det är i lagpaketet Ren energi för alla i Europa som EU-kommissionen lanserar flera förslag inom energiområdet. Utöver förslaget om att öppna upp fjärrvärmenäten för tredje part vill EU-kommissionen också att byggnadsanknuten egenproducerad förnyelsebar energi, som solenergi, ska kunna tillgodoräknas vid energieffektiviseringar.

– Öppet tillträde till fjärrvärmenäten leder till ökad konkurrens och det är bra för kunderna. Det är också positivt att egenproducerad förnyelsebar energi kan räknas med vid energieffektiviseringar vilket bidrar till en snabbare energiomställning, säger Rikard Silverfur.

I lagpaket finns också krav på att fastighetsägare vid större renoveringar och vid nybyggnad ska förbereda för installation av laddstolpar för elbilar. Enligt förslaget ska minst var tionde parkeringsplats i nybyggda kommersiella byggnader vara utrustade med en laddstolpe. I flerfamiljshus föreslås att minst var tionde parkeringsplats ska vara förberedd för en laddstolpe.

– Det är positivt att EU-kommissionen ser ett värde i att bygga ut laddinfrastruktur, även om det kan kännas malplacerat att lägga kravet i ett direktiv som egentligen ska syfta till att sänka energiförbrukning i byggnader menar Rikard Silverfur. Dessutom finns det en risk för att man låser sig vid en specifik teknik lösning.

– Lek med tanken att EU-kommissionen på motsvarande sätt för ett par år sedan ställde krav på att fastighetsägare ska tillhandahålla plats för etanoltankning av bilar.

I lagpaketet skärps EU-kravet om obligatorisk mätning och debitering av värme och varmvatten (IMD) som nu ska gälla vid nybyggnation och större renoveringar. IMD är en fråga som diskuterats intensivt i Sverige under de senaste två åren, så sent som i maj 2016 klargjorde regeringen dock att IMD inte är obligatoriskt i Sverige.

– Trots att bransch, myndighet och regering är eniga om att ett obligatoriskt krav på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten inte är kostnadseffektivt för svenska förhållanden, framhärdar EU-kommissionen med sitt krav. Vi kommer fortsätta att uppvakta ministerrådet och EU-parlamentet för att ett obligatoriskt krav inte ska genomföras, så att fastighetsägare kan koncentrera sig på att genomföra åtgärder som på riktigt minskar energiförbrukningen, säger Rikard Silverfur.

Förslagen från EU-kommissionen ska nu behandlas av medlemsländernas regeringar i ministerrådet och Europaparlamentet innan det fastställs. 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed