Content page
Renoveringar är fastighetsägarens ansvar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Renoveringar är fastighetsägarens ansvar

För oss som företräder fastighetsägare i hela landet är det mycket viktigt att våra medlemmar kan fortsätta anpassa sina hus till en standard som möter kraven från både nutida och framtida hyresgäster. Det är fastighetsägare som har ansvaret för husen och som måste besluta om vilka renoveringar som ska genomföras. Det skriver Fastighetsägarna och Sabo i en gemensam debattartikel.

Renoveringarna av miljonprogrammet har tagit fart de senaste åren. Men fortfarande finns många bostäder kvar att rusta upp där hyresgäster längtar efter fräschare badrum, nya fönster, bättre tvättstugor. Andra oroas över förändringen och tanken på höjda hyror. Mitt i detta står privata och allmännyttiga fastighetsägare med ansvar för att säkra fastigheternas tekniska kvalitéer, miljövärden och komfort – och som seriösa förvaltare ta ansvar för en långsiktigt hållbar hyresmarknad.

– För oss som företräder fastighetsägare i hela landet är det mycket viktigt att våra medlemmar kan anpassa sina hus till en standard som möter kraven från både nutida och framtida hyresgäster. Lika viktigt är att hyresgästerna fortsätter ha ett starkt konsumentskydd. När våra bostäder renoveras behövs en god balans mellan dessa två intressen, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Under nästa år ska Agneta Börjesson (MP) presentera regeringens utredning om hur hyresgästers inflytande vid renovering bör stärkas. Frågor som diskuteras är bland annat: 

  • Vem ska ha det avgörande inflytandet över vilka renoveringar som får göras? 
  • Ska fastighetsägarens rätt inskränkas, till förmån för de boendes?
  • Ska dagens hyresgäster styra standard och hyresnivå för morgondagens hyresgäster?  

– Vi är oroliga över att intressebalansen tippar över ända om fastighetsägare i framtiden fråntas möjligheten att ta ansvar för de egna fastigheterna. Om hyresgäster får utökade möjligheter att stoppa åtgärder, kan ekonomiska kalkyler och planer för ekologiska och sociala åtgärder i samband med renovering spricka. En del fastighetsägare kan känna sig tvungna att helt avstå från renovering eller att sälja fastigheten. Ytterst kan andelen hyresrätter i Sverige minska ytterligare, säger Reinhold Lennebo och fortsätter. 

– Om det sätts tak för hur många procent som hyran får höjas, slår det snett. De fastighetsägare som innan renoveringen tog ut en för låg hyra drabbas hårt. I vissa hus kan hyrorna ha släpat efter så att de med hänsyn till bruksvärdet egentligen borde ligga högre än vad de kollektiva förhandlingarna lett till. En statligt reglerad hyreshöjning efter renovering cementerar sådana felaktiga hyresnivåer. 

Fastighetsägarna och Sabo föreslår också tre punkter för hur renoveringar kan genomföras för att möta hyresgästernas behov och önskemål:

  • Vi kan erbjuda hyresgästerna olika renoveringsnivåer i bostaden i de fall det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. På så sätt kan de påverka den nya hyran.
  • Individuella lösningar för hyresgäster är vanliga redan i dag, men vi kan se över möjligheten att på ett flexiblare sätt trappa in den nya hyran.
  • Vi kan bli bättre på tidig inkludering, dialog och framförallt djupare samråd med hyresgästerna.

Läs hela debattartikeln på Svd.se 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed