Content page
Höjd entreprenörsskatt slår mot jobb och skatteintäkter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Höjd entreprenörsskatt slår mot jobb och skatteintäkter

Förslaget om att höja entreprenörsskatten riskerar att leda till minskade investeringar i småföretag, färre nya jobb och lägre skatteintäkter. När 3:12-reglerna mildrades 2005 ökade skatteintäkterna med 30 procent på ett år. Nu riskerar den framgångsrika reformen att undergrävas om förslagen blir verklighet. Det skriver Fastighetsägarna tillsammans med Svenskt Näringsliv och Företagarna på Dagens Industris debattsida.

Utredningen om entreprenörsskatten, eller 3:12-reglerna, har nu presenterat sina förslag och vi som representanter för näringslivet har lämnat ett särskilt yttrande i betänkandet. Det skriver Fastighetsägarna Sveriges skattejurist Ulla Werkell, med sina motsvarigheter på Svenskt Näringsliv och Företagarna på debattsidan i Dagens Industri

När 3:12-reglerna infördes var syftet enbart att hantera spänningen i beskattning mellan inkomst av tjänst och på företagande. Regelverket kritiserades för att bromsa företagsamheten och uppfattades inte som legitimt. 2005 reformerades systemet genom att skattesatsen sänktes, en förenklingsregel tillkom och utrymmet för utdelning ökades för att bättre spegla ägarens risktagande utöver tillfört kapital.

– Trots sänkt skattesats ökade skatteintäkterna med över 30 procent under första året. Utvecklingen har fortsatt och 2014 gav skatten över 10 miljarder kronor till statskassan. Vår slutsats är att de reformer som skett för att göra det mer attraktivt att starta och driva företag har varit lyckade, och det även ur ett strikt statsfinansiellt perspektiv, säger Ulla Werkell.

Det förslag som lagts fram av utredningen om 3:12-reglerna innebär att skatten höjs från 20 till 25 procent på utdelningar samtidigt som taket för hur stor andel som får tas ut som utdelning istället för lön sänks. Sammantaget innebär det en kraftigt skärpt beskattning av småföretag anser Ulla Werkell.

– Förslagen kommer om de införs att slå mot entreprenörskap, investeringar och jobb och det är tveksamt om de ens kommer leda till direktiven om ökade skatteintäkter. Vi uppmanar regeringen att i stället fortsätta på linjen med succesiva lättnader i systemet, säger Ulla Werkell. 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed