Content page
Regeringens strategiska samverkansprogram | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Regeringens strategiska samverkansprogram

Faktablad om regeringens strategiska samverkansprogram. Regeringens samverkansprogram är en kraftsamling för att hitta innovativa lösningar på flera av dagens stora samhällsutmaningar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed