Content page
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra – regeringens insatser | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra – regeringens insatser

Det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet är Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Ta del av regeringens hittills genomförda insatser.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed