Content page
Uppdrag valideringsstudie medicinska åldersbedömningar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag valideringsstudie medicinska åldersbedömningar

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som metod för medicinska åldersbedömningar av 18-årsgränsen inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd och brottsmålsprocessen.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed