Content page
Så vill Klövern utveckla centrala Norrköping | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Så vill Klövern utveckla centrala Norrköping

Mitt i Norrköpings gamla industrilandskap planerar Klövern ett nytt kvarter med student- och forskarbostäder, kontor, restauranger och kaféer.

Projektet som kallas Kopparhusen får en stark karaktär och en tydlig koppling till områdets industriarv med metallklädda fasader i textilliknande mönster och trivsamma innergårdar i tegel. Stadsplaneringsnämnden har nu antagit detaljplanen och 2019 ska Kopparhusen stå klara för inflyttning.

Klövern köpte det aktuella området 2005, då var det känt som Pronovaområdet.

Det nya kvarteret med sammanlagt 15.000 kvm byggrätter samt garage ligger vid Kungsgatan och St Persgatan och blir en viktig del i förtätningen av Norrköping. Kopparhusen bidrar också till en mer sammanhängande stadskärna och en tydlig länk mellan den omgivande stadsdelen, Universitetet, Visualiseringscenter och Norrköping Science Park.

– Kopparhusen kommer med sitt läge, form och innehåll att skapa en intressant och attraktiv mötesplats för innovation, kreativitet och tillväxt. Blandningen av kontor, student- och forskarbostäder, restauranger och kaféer ger en stark stadskänsla med platser för arbete, möten och umgänge, säger Mikael Forkner, regionchef på Klövern.

Ungefär 3.000 kvm kommer att bli kontorslokaler och cirka 1.000 kvm är tänkt för kafé och restaurang.

För att säkerställa att de högt ställda målen med Kopparhusen uppfylls utvecklar Klövern projektet i nära samarbete med flera partners. Kvarterets utformning och framtida användning har vuxit fram i samråd med Norrköpings kommun. För kvarterets bostäder samarbetar man med stadens största bostadsföretag, kommunala Hyresbostäder, och för den arkitektoniska utformningen står Utopia Arkitekter.

– Vår utmaning har varit att skapa ett vackert, modernt och stadsmässigt uttryck som särskiljer sig från omgivningen men ändå inrättar sig följsamt i stadsbilden. Resultatet är ett kvarter med varierade former och höjder och högkvalitativa material som blir en självklar del av det gamla industrilandskapet, säger Emma Jonsteg, VD på Utopia Arkitekter.

De yttre fasaderna kläs i behandlad koppar i ett mönster med tydlig koppling till textilen som en gång producerades i områdets fabriker. Insidan av kvarteret blir i tegel och kommer att utformas som en varierad och omsorgsfullt formgiven torgyta med utrymme för restauranger, kaféer, umgänge och rekreation.

Totalt omfattar projektet cirka 15.000 kvm byggrätt samt garage och sammanlagt cirka 110 student- och forskarbostäder. Detaljplanen är nu godkänd och tanken är att komma igång hösten 2016.

Bostäderna har skapats av Hyresbostäder och Studentbo i samarbete med Klövern och med Utopia som arkitekter. Det handlar om cirka 110 hyreskontrakt för studenter fördelad på traditionella 1 Rok och 2 Rok samt ett antal större Kombo-lägenheter som är 4:or eller 5:or där man delar kök och vardagsrum. Till det kommer också ett drygt 30-tal traditionella bostäder med bostäder som kan vara lämpliga för t ex gästforskare mm.

Kopparhusen kommer att certifieras enligt Sweden Green Councils klassificering Miljöbyggnad Silver.

Drygt en handfull spännande projekt pågår eller planeras i närheten av Strömmen i Industrilandskapet. Bland annat är Lundbergs igång med Kv Kvarnbacken där det ska bli 392 bostäder fördelade över tre kvarter. Preliminär inflyttning där planeras till hösten 2018.

I våras belönades ett bostadsprojekt vid Strömmen med Mipim Awards. Det gällde projektet Katscha, läs mer här.

Fastighetsvärlden Idag 2016-07-12

Projektet Kopparhusen. Illustration: Utopia.
Projektet Kopparhusen. Illustration: Utopia.
Klövern och kommunala Hyresbostäder utvecklar området. Illustration: Utopia.
Klövern och kommunala Hyresbostäder utvecklar området. Illustration: Utopia.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed