Content page
Jens Engwall planerar sluta – Joacim Sjöberg ersätter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Jens Engwall planerar sluta – Joacim Sjöberg ersätter

Lämnar VD-stolen under 2017. Hemfosa har anställt Joacim Sjöberg som ny ledande befattningshavare och styrelsen har utsett honom till vice VD. Anställningen är ytterligare ett led i bolagets arbete att förstärka ledningen och genomföra en långsiktig och kontrollerad successionsplanering efter Jens Engwall som planerar lämna sin operativa roll före utgången av 2017.

Joacim Sjöberg är idag chef Corporate Finance på Swedbank och han kommer att tillträda sin tjänst i oktober 2016.

Hemfosa Fastigheter har under de senare åren arbetet målmedvetet för att skapa en bred och kompetent ledningsgrupp som driver verksamheten framåt, samtidigt som bolaget minskat personberoendet av enskilda individer.

VD Jens Engwall, förutsatt styrelsens godkännande, har för avsikt att före utgången av 2017 överlämna det operativa ledarskapet till Joacim Sjöberg. Jens Engwall avser därefter att fortsatt stå till förfogande som styrelseledamot i Hemfosa Fastigheter och behålla ett betydande aktieinnehav i bolaget.

– Jag är mycket nöjd över att koppla Joacim Sjöberg till en roll i koncernledningen på Hemfosa. Som jag ser det uppnår vi två mål på en gång; vi har hittat en person med gedigen strategisk kompetens, som kan och gillar Hemfosas företagskultur, samtidigt som min önskan om en mindre operativ roll i bolaget framöver kan ta form på ett ordnat sätt, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa Fastigheter.

Joacim Sjöberg är för närvarande Chef Corporate Finance på Swedbank och har tidigare haft motsvarande befattningar på Öhman Fondkommission och HSH Nordbank. Han var dessförinnan på Alfred Berg Fondkommission och Enskilda Securities samt verksam som advokat på Mannheimer Swartling. Sjöberg har en jur. kand. samt studier i ekonomi vid Stockholms universitet och London School of Economics.

– Joacim Sjöberg känner Hemfosa mycket väl som rådgivare i bolagets samtliga transaktioner alltsedan börsintroduktionen 2014. Han har på olika sätt varit engagerad i diskussioner kring Hemfosas inriktning, affärsidé, finansiering och ägande ända sedan vi bildades. Detta gör att han känner vår kultur väl, vårt arbetssätt och vår strategiska plan. Joacim tillför därutöver gedigna kunskaper om transaktioner, kapitalmarknad och finansiering, säger Bengt Kjell, styrelseordförande för Hemfosa Fastigheter.

Jens Engwall sjösatte Hemfosa (bolaget döpt efter samhället han bor i) sommaren 2009. Han berättade då att målet var att nå en fastighetsvolym om cirka 5–10 miljarder kronor. Affärsidén var att överta överbelånade fastigheter eller på andra sätt ”stressade” fastigheter. Inom kort anslöt parhästen Lars Thagesson till bolaget (som nyligen slutat).

I slutet av juni 2009 kunde Fastighetsvärlden berätta att Hemfosa signerat avtal med sex investerare och att bolaget hade totalt 1.620 miljoner till sitt förfogande.

Inledningsvis gick det mycket trögt för ”transaktionsproffsen” Engwall och Thagesson. Duon lyckades knappt köpa något i början. Marknaden var nästan stendöd. Därefter lossnade det. Bolaget gjorde bland annat nästan rent hus på två större – och spektakulära –fastighetsauktioner. Bolaget köpte under ett tag nästa allt, förutom bostäder. Hemfosa hade främst ett fokus på kontorsfastigheter med statliga eller kommunala hyresgäster samt på moderna logistikfastigheter.

Bolaget har blivit långt större än att äga fastigheter för ”bara” 5–10 miljarder. Beståndet är idag värt en bit över 30 miljarder kronor.

I mars 2014 placerades Hemfosa på börsen, och det var då den största noteringen på sju år. Engwall hade då tidigare varit skeptisk till börsen och i ett tidigt läge sagt att han inte åter vill bli börs-VD.

Hemfosa har under de senaste åren haft ett klart fokus på samhällsfastigheter, och även gått tungt in på nya markander som Norge och Finland – där det endast handlat om samhällsfastigheter.

Jens Engwall var VD vid Kungsleden mellan 1993 och 2006. Det bolaget noterades 1997. Engwall inledde sin karriär på Skanska och därefter blev han vice VD på BPA Fastigheter.

Engwall, som är född i Eskilstuna, utsågs 2011 till fastighetsbrancshens Mäktigaste, i en omröstning bland branschfolk. Han sitter i styrelsen för Bonnier Fastigheter AB, Nordic Service Partners Holding AB och IKANO S.A. Det sistnämnda är ett av de tyngsta uppdragen inom Kampradsfären (där de tre sönerna ingår i styrelsen och där Ingvar Kamprad är ”seniorrådgivare”).

Fastighetsvärlden Idag 2016-07-07

MER stenafastigheter.se

Comments are closed