Content page
Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna

I lagrådsremissen lämnas förslag i syfte att stärka arbetsgivares drivkrafter att vidta insatser för att sjukskrivna arbetstagare ska kunna återgå i arbete.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed