Content page
Bonava köper från Bonava i Älta | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bonava köper från Bonava i Älta

Vasakronan säljer fastigheten Nacka Älta 37:19 till Bonava för en köpeskilling om ca 67 miljoner kronor.

Fastigheten är obebyggd och omfattar en areal om drygt 21 .000 kvadratmeter. Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse i form av radhus, kedjehus eller friliggande egna hem.

Bonava tillträder 4 oktober.

FV Idag 2016-07-05

MER stenafastigheter.se

Comments are closed