Content page
Dom: Akademiska Hus är en upphandlande myndighet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Dom: Akademiska Hus är en upphandlande myndighet

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att Akademiska Hus är att betrakta som en upphandlande myndighet som omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU).

MER fastighetssverige.se

Comments are closed