Content page
Slår samman fastigheter för 16,9 miljarder | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Slår samman fastigheter för 16,9 miljarder

Heimstaden och övriga delägare i Nordhalla genomför något av en karusellåtgärd med fastighetsbestånden i de båda bolagen. Heimstaden säljer in sitt helägda svenska bestånd i Nordhalla och ökar samtidigt sin ägarandel i bolaget från 40 procent till 65 procent.

Syftet med affären är att frigöra kapital för fortsatt tillväxt samt för att ytterligare förbättra koncernens finansiella styrka.

Efter att samtliga åtgärder är vidtagna kommer Nordhalla att byta namn till Heimstaden Bostad.

Totalt är det 255 förvaltningsfastigheter till ett värde av 10,6 miljarder som Heimstaden säljer till Nordhalla. Tillsammans med Nordhallas befintliga fastigheter om drygt 6,2 miljarder kommer det sammanlagda beståndet summera till omkring 16,9 miljarder.

Nordhallas bestånd kommer efter affärem omfatta 1.144.007 kvm (440 fastigheter), fördelat på 984.236 kvm bostäder samt 159.771 kvm lokaler.

I samband med transaktionen kommer Nordhalla att tillföras nytt kapital. Det sker dels genom nyemission, dels genom nya aktieägarlån.

Heimstaden AB blir ägare av 65 procent i Nordhalla (under namnändring till Heimstaden Bostad), en ökning från dagens 40 procent. Alecta kommer att äga 23 procent, Ericssons pensionsstiftelse 9 procent samt Sandviks pensionsstiftelse 3 procent.

– Det här är en affär i linje med våra ambitioner att, tillsammans med samarbetspartners som delar vår värdegrund, växa på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Genom affären ökar vi vår finansiella kapacitet och styrka och drar nytta av våra kärnkompetenser – att förvärva, förädla respektive förvalta attraktiva bostäder, kommenterar Heimstadens VD Patrik Hall.

Parterna bidrar också med efterställda aktieägarlån om totalt ca 3,8 miljarder kronor, varav Heimstaden AB kommer att stå för 35 procent och övriga parter för 65 procent. Resterande finansiering sker via traditionella banklån.

– Det är glädjande att vi idag har slutit avtal om att utöka det framgångsrika samarbetet med Heimstaden och öka vår exponering mot den svenska bostadsmarknaden. Bostäder är en sektor vi gillar med dess låga risk och goda avkastning och vi tror att sektorn fortsatt kommer att generera bra resultat, kommenterar Fredrik Palm – Alectas chef Fastigheter.

Kvar i nuvarande Heimstaden, efter transaktionen, är tio fastigheter i Danmark om 56.468 kvm (564 lägenheter) samt en projektfastighet (mark) i Sverige, förvaltningsbolaget Heimstaden Förvaltning, intressebolagen Gamlebro och Heimstaden Projektutveckling samt det nya Nordhalla.

Eftersom transaktionen innebär en större förändring av Heimstadens koncernstruktur har bolaget beslutat att erbjuda återköp av utestående obligationer, vars nominella värde uppgår till 1 miljard. Återköpet kommer att erbjudas i samband med tillträdet av transaktionen till ett pris baserat på den senaste tidens handelsavslut till och med den 1 juli 2016.

Fastighetsvärlden Idag 2016-07-01

 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed