Content page
Stöd till pilotprojekt i Uppsala för att behålla och rekrytera socionomer i socialtjänsten | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stöd till pilotprojekt i Uppsala för att behålla och rekrytera socionomer i socialtjänsten

Regeringen har beslutat att bevilja Uppsala kommun 1,5 miljoner kronor för att genomföra ett utvecklingsprojekt för att behålla och rekrytera socionomer inom den sociala barn- och ungdomsvården. Pilotprojektet syftar till att vända rekryteringstrenden och bli en attraktivare arbetsplats för socionomer med fokus på arbetsmiljö, ledarskap och delaktighet i utvecklingsarbete.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed