Content page
Rikshem och Victoria Park i affär för 700 mkr | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Rikshem och Victoria Park i affär för 700 mkr

Victoria Park går in i Nyköping. Victoria Park förvärvar ett bestånd om 611 lägenheter i Nyköping från Rikshem för 424 mkr. Samtidigt avyttrar Victoria Park fastigheten Tuppen i Limhamn till Rikshem för 282 mkr.

Förvärvet i Nyköping är det första på orten för Victoria Park. Rikshem behåller delar av det bestånd man har i Nyköping och säger att man ser kommunen som fortsatt intressant.

Försäljningen av Rikshem innebär att man säljer merparten av det bestånd man förvärvade från kommunens bolag Nyköpingshem under 2012.

Nyköpingsbeståndet som Victoria Park förvärvar består av sex fastigheter i stadsdelarna Brandkärr, Isaksdal och Stenkulla. Fyra av dem är bostadsfastigheter med en uthyrbar yta om cirka 50.000 kvm och de två övriga fastigheterna är parkeringsfastigheter.

– Detta är en viktig och strategisk affär för Victoria Park i en ny geografisk marknad. Genom den här affären tar vi ytterligare ett steg mot vårt mål att förvalta minst 1.000.000 kvm säger Victoria Parks VD Peter Strand.

Tuppen 15 i Limhamn, som Rikshem förvärvar från Victoria Park omfattar cirka 12.000 kvm där hälften är vanliga bostäder och hälften utgörs av LSS-boende, förskola, mödravårdscentral och träffpunkt för äldre.

Fastighetsvärlden Idag 2016-06-30

MER stenafastigheter.se

Comments are closed