Content page
Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015 | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015

I denna skrivelse lämnas en redogörelse för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en redovisning av hur Arvsfondsdelegationen fördelat medel ur fonden under 2015.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed