Content page
NP3 köper för kvarts miljard | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

NP3 köper för kvarts miljard

Köper på Ingarvet i Falun. Genom två separata affärer förvärvar NP3 tolv fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 270 mkr. Beståndet omfattar 12 väl samlade fastigheter i Ingarvets företagsområde, i västra Falun och norr om Falu gruva.

Portföljen har ett årligt hyresvärde om 26,5 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden är 98 procent. Den genomsnittliga kontraktslängden uppgår till cirka 4,1 år.

– Genom förvärvet stärker NP3 sin närvaro i Dalarna inom B2B-handel vilket är en prioriterad fastighetskategori. NP3 kommer tillsammans med säljaren att fortsätta förvalta och utveckla Ingarvet med de byggrätter som medföljer förvärvet, säger NP3:s VD Andreas Nelvig.

Den uthyrningsbara ytan i fastigheterna uppgår till cirka 36.300 kvm.

En av fastigheterna med ett hyresvärde om 2,85 mkr och ett pris på 29 mkr tillträds den 30 juni 2016 och säljare av den är Haglöf & Nordkvist AB.

De resterande fastigheterna med ett pris om 241 mkr tillträds den 30 september 2016 och säljare av dem är Maralago industri AB.

Pangea har varit rådgivare till säljarna.

Svenska krämfabriken AB med en av Europas modernaste produktionsanläggningar för kosmetik är största hyresgäst med 14 procent av hyresvärdet. Andra större hyresgäster är Postnord som står för 6 procent av hyresvärdet, Bevego, grossist- och handelsföretag inom byggplåt, ventilation och teknisk isolering, står för 5 procent och Falu kommun och Ahlsell står för 4 procent vardera av hyresvärdet.

I Dalarna har NP3 sin huvudsakliga närvaro i de två regionstäderna Borlänge och Falun men äger även två fastigheter i Leksands kommun. I Falun har beståndet innan detta förvärv varit inriktat på handel mot konsument där det externa handelsområdet Majoren utgjort huvuddelen. Affärsområde Dalarna står för 80 msek motsvarande 15 procent av NP3s totala hyresvärde (31/3). Detta förvärv medför att hyresvärdet i affärsområdet ökar med 33 procent.

Fastighetsvärlden Idag 2016-06-28

MER stenafastigheter.se

Comments are closed