Content page
Negativa utsikter för fastigheter i B- och C-lägen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Negativa utsikter för fastigheter i B- och C-lägen

Köptillfällen dyker upp om 12 till 18 månader. I sin senaste rapport om fastighetsmarknadens utveckling spår Catella att en förväntat lägre tillväxt i BNP kommer att återspeglas genom en nedgång i transaktionsvolymen på fastighetsmarknaden. För fastigheter i bästa läge bedömer man att yielden fortsätter att vara låg medan man förväntar att yielden för kommersiella fastigheter i B- och C-lägen kommer att öka med 50–80 punkter under de kommande 12-18 månaderna. Vid den nivå som då uppnås bedömer man att det åter kommer att finnas goda möjligheter till bra investeringar på de marknaderna. Catella konstaterar att även om marknaden är fortsatt stark så har antalet budgivare på fastigheter i sekundära marknader generellt sett varit lägre än tidigare de senaste 6-9 månaderna.

Institutionella placerare kommer fortsätta att vara starka nettoköpare till fastigheter, då alternativet obligationer ger oattraktiv avkastning och aktiemarknaden ser ut att vara fortsatt volatil, särskilt gäller det fastigheter i bästa läge – vilket talat för stabila yielder där.

Noterade fastighetsbolag är inte lika starka nettoköpare som för ett år sedan. Catella ser ett möjligt scenario där nuvarande premie på fastighetsaktier förbyts till rabatt inom 12 månader, något som kan leda till att de går från att vara nettoköpare till att i stället bli nettosäljare.

Fastighetsvärlden Idag 2016-06-23

MER stenafastigheter.se

Comments are closed