Content page
Kontinuitet och långsiktighet i ANDT-arbetet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kontinuitet och långsiktighet i ANDT-arbetet

Regeringen har beslutat om en förnyad men fortsatt samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken) för perioden 2016–2020. I strategin tar regeringen nya steg för att öka engagemanget och aktiviteten inom området och för att bidra till målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed