Content page
Aktieägartillskott på 600 miljoner till Rikshem | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Aktieägartillskott på 600 miljoner till Rikshem

Rikshems ägare, Fjärde AP-fonden och AMF, har genom ett aktieägartillskott tillskjutit 600 mkr till Rikshem. Aktieägartillskottet går via ägarbolaget Rikshem Intressenter AB.

Aktieägartillskottet lämnas för att finansiera förvärv samt investeringar i nyproduktion och ombyggnation som Rikshem tillträder respektive påbörjar under 2016.

Rikshem äger fastigheter för cirka 34 miljarder kronor och Fastighetsvärlden har tidigare berättat att bolaget har som mål att nå ett bestånd som är värt 50 miljarder – ett mål som ligger fast och oförändrat efter turerna med tidigare VD Jan-Erik Höjvall och vice VD Ilija Batljan.

– Det är fortfarande målet, även om det inte finns någon tid för när det ska uppnås. Målet är att beståndet ska bestå av cirka 60 procent bostäder och 40 procent samhällsfastigheter, alltså ungefär som fördelningen ser ut idag, säger Hans Ragnarsson, CFO Rikshem.

FV: Är det aktuellt med något större köp i närtid för Rikshem?

– Nej, men vi räknar med att göra ett medelstort förvärv som vi kan presentera inom några veckor, säger Ragnarsson.

Rikshem söker fortfarande efter en ny VD. FV saknar kännedom om hur långt rekryteringsprocessen hunnit.

Fastighetsvärlden Idag 2016-06-23

MER stenafastigheter.se

Comments are closed