Content page
Wihlborgs köper och säljer för 157 miljoner | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Wihlborgs köper och säljer för 157 miljoner

Wihlborgs förvärvar en fastighet i Köpenhamn och avyttrar fastigheter i Helsingborg och Malmö som ett led i det långsiktiga arbetet med att utveckla beståndet av kommersiella fastigheter. 

I Köpenhamn har Wihlborgs förvärvat fastigheten Abildager 16 i Brøndby för 20 Mdkk. Fastigheten, som är outhyrd, har en tomtareal om ca 35.000 kvm och är bebyggd med lager, kyllager och kontor på cirka 11 000 kvm. Wihlborgs äger sedan tidigare grannfastigheten Abildager 8-14 där PostNord är hyresgäst.

– Förvärvet av Abildager 16 innebär att vi får större möjlighet att utveckla vår befintliga fastighet och tillmötesgå våra hyresgästers framtida behov, säger Anders Jarl, verkställande direktör Wihlborgs Fastigheter.

I Helsingborg säljer Wihlborgs fastigheten Vikingen 10 till Gustavssons Fastigheter, ett familjeägt fastighetsbolag. Den uthyrningsbara ytan uppgår till knappt 1.900 kvm och består av bostäder, restauranger, butiker och kontor.

– En avyttring av denna äldre fastighet i Helsingborg, med ett antal bostadslägenheter, är en del i vår strategi att kontinuerligt fokusera vår fastighetsportfölj, fortsätter Anders Jarl.

I Malmö förvärvade Wihlborgs år 2010 en större industrifastighet av Dresser Wayne i samband med deras omlokalisering till en av Wihlborgs fastigheter i hamnen. De senaste åren har Wihlborgs arbetat med att förbereda fastigheten för bostadsutveckling och tre kvarter har tidigare avyttras. Nu har de sista två obebyggda kvarteren, omfattande bostadsbyggrätter om cirka 20.000 kvm BTA, sålts till privata aktörer i två separata affärer.

– En viktig del i Wihlborgs verksamhet är projektutveckling. Arbetet med omvandlingen av industrifastigheten i Limhamn är ett exempel på lyckosam projektutveckling, avslutar Anders Jarl.

Samtliga försäljningar görs som bolagsaffärer med ett totalt fastighetsvärde om 157 miljoner kronor.

Fastighetsvärlden Idag 2016-06-22

MER stenafastigheter.se

Comments are closed