Content page
En ny hälso- och sjukvårdslag | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

En ny hälso- och sjukvårdslag

I lagrådsremissen föreslås att en ny hälso- och sjukvårdslag ska ersätta den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen. Den nya lagen syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed