Content page
Två år kvar – nya Nationalmuseum växer fram | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Två år kvar – nya Nationalmuseum växer fram

Sedan 2008 har Statens fastighetsverk arbetat med renoveringen av Nationalmuseum på Blasieholmen i Stockholm. Först med förstudiearbete och projektering och därefter, sedan sommaren 2014, på plats i byggnaden. Två år in i renoveringen av Nationalmuseum pågår arbetet för fullt med att åter göra Friedrich August Stülers byggnad till Sveriges modernaste museum. Nu börjar arbetet övergå i en återställningsfas och på sina håll kan man börja ana slutresultatet. 

Att det händer mycket i byggnaden är tydligt – med 180 personer arbetandes på plats är det full aktivitet både innanför och utanför Nationalmuseums väggar. Under det första året efter byggstarten 2014 låg fokus på rivning och att göra plats för allt det nya som varsamt ska adderas. Efter 22 månader har över 1.000 sprängningar genomförts med stor försiktighet både inomhus och utomhus. Det har sedan krävts cirka 20.000 vändor med minidumprar inne i Nationalmuseum för att transportera schaktmassorna ut ur byggnaden.

De flesta rivningsarbeten är nu avslutade, stora delar av teknikinstallationerna är på plats och Statens fastighetsverk arbetar istället med uppbyggnaden.

– För att effektivisera byggprocessen och minimera byggtiden arbetar vi omlott och därför befinner sig olika delar av huset i olika byggstadier. Ett par av rummen är så pass färdiga att vi har provmålat dem medan vi fortfarande slutför rivningsarbeten i andra delar på samma våningsplan. Arbetet går bra och det är fascinerande att ta del av förändringen, säger Harald Pleijel, utvecklingsdirektör vid Statens fastighetsverk.

Ljusgårdarna byggs upp och återuppstår

I ljusgårdarna, som har sprängts djupare för att rymma de omfattande klimatinstallationerna under det synliga golvet, har bjälklagen gjutits. Här pågår renovering och komplettering av väggar samt byggnation av nya hisschakt.

– I den norra ljusgården pågår förberedelse för putsarbete medan vi i södra ljusgården – som tidigare varit igensatt för att rymma museets hörsal – förbereder för att montera en specialdesignad hiss. Hissen, stor nog att rymma en hel busslast med besökare, kommer att göra mycket för logistiken i byggnaden. Hissen blir också vacker för ögat då den ska kläs i flätad, patinerad mässing, säger Cecilia Brännvall, projektchef vid Statens fastighetsverk.

I södra ljusgården förbereds för att montera en specialdesignad hiss som då den är klar ska kläs med flätad patinerad mässing. Foto: Melker Dahlstrand.
I södra ljusgården förbereds för att montera en specialdesignad hiss som då den är klar ska kläs med flätad patinerad mässing. Foto: Melker Dahlstrand.

Hänsyn till kulturarvet 

Renoveringen av den byggnadsminnesmärkta museibyggnaden från 1866 genomförs med stor försiktighet och respekt för alla kulturhistoriskt värdefulla detaljer. Statens fastighetsverk försöker ta tillvara och lyfta fram alla originaldelar i byggnaden.

– Ett exempel på detta är att vi går igenom alla golv med antikvarie och golvläggare för att diskutera vad som kan sparas, säger Cecilia Brännvall. I Strömsalen finns till exempel ett unikt mönsterlagt parkettgolv som är i så gott skick att vi kan renovera och bevara det.

Synlig exteriör förändring

Den som passerar förbi Nationalmuseum i sommar kan notera att det inte bara är på insidan som det händer saker. Även på utsidan märks stora förändringar. Fram till för någon månad sedan var museets norra del täckt av byggnadsställningar för den pågående fasadrestaureringen. Denna är nu klar och fasaden som framträder lyser ljus efter att skadade stenar har bytts mot nya och fasadstenarna har rengjorts. Nu väntar samma restaurering av den södra sidan.

Även taket har renoverats och fått ett nytt utseende. Här har Statens fastighetsverk bland annat genomfört en tilläggsisolering men det som är mest framträdande är den nya takbeläggningen av kopparplåt.

– Eftersom takbeläggningen består av koppar har vi installerat en lokal reningsanläggning, berättar Cecilia Brännvall. Regnvattnet från taket renas från kopparjoner innan det släpps ut.

Den renoverade fasaden lyser ljus efter att trasiga stenar bytts ut mot nya och fasadstenarna har rengjorts. Foto: Melker Dahlstrand.
Den renoverade fasaden lyser ljus efter att trasiga stenar bytts ut mot nya och fasadstenarna har rengjorts. Foto: Melker Dahlstrand.

Även tidigare var det koppartak på museet. För att skapa ett grönt museum – ett av målen med renoveringen – och för att följa de nya miljökrav som finns, har Statens fastighetsverk valt att använda det traditionella takmaterialet men att lägga till reningsanläggningen. Ett annat miljörelaterat mål i samband med ombyggnaden har varit att se över byggnadens energiförbrukning. Detta har nu resulterat i att Nationalmuseum är certifierat enligt Green Building. 

En ny årsring i Museiparken

Den mest iögonfallande exteriöra förändringen är att det tillkommit en ny byggnad mot Museiparken. Byggnaden, som ska användas för servicefunktioner till museet, är ritad av Wingårdhs arkitekter i samarbete med Wikerstål arkitekter och har en fasad av flätad betong.

– Målet var att skapa en servicebyggnad som skulle samspela med omgivningen och smälta in i Museiparken. Lite längre fram ska en mässingsport adderas och runt den nya byggnaden ska vi plantera växter som ska få klättra upp på fasaden, säger Cecilia Brännvall.

Renovering med utmaningar och överraskningar

När man ska renovera ett 150-årigt byggnadsminne är det naturligt att möta stora utmaningar längs vägen. Trots noggranna undersökningar innan byggnationen påbörjades har Statens fastighetsverk stött på överraskningar. Det beror bland annat på att byggnaden uppfördes under femton års tid. Att man tagit prover på en plats i byggnaden är ingen garanti för att det har utförts på samma sätt på en annan. Kreativa lösningar och stor anpassningsförmåga, bland annat då det gäller material- och teknikval, är därför ett måste.

– Ett exempel på detta är att grundmurarna i ljusgårdarna visade sig skjuta ut mer än vi trott vilket ledde till att de nya teknikrummen blev så små att de fick projekteras om. Vi upptäckte också en spricka i byggnadens stomme vilket gjorde att vi fick spränga mycket försiktigt. På sina ställen kunde vi inte spränga alls utan fick istället såga i sten och berg för att därefter göra förstärkningsarbeten, säger Cecilia Brännvall.

Om allt går enligt plan ska Statens fastighetsverk lämna över den färdigrenoverade byggnaden till Nationalmuseum november 2017. Efter sommaren 2018 kommer du som besökare att få ta del av resultatet, då öppnar museet.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed