Content page
Jämställda pensioner? | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Jämställda pensioner?

I en första fas presenteras i denna skrivelse en bred analys utifrån nio olika områden. Pensionsgruppen kommer med utgångspunkt i analysen fortsätta arbetet med jämställda pensioner. Förhoppningen är att denna antologi med analyser ska ge inspiration till breda diskussioner och inspel om jämställdhet i allmänhet och jämställda pensioner i synnerhet.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed