Content page
Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde

EU har beslutat om en förordning som allmänt reglerar hur personuppgifter behandlas inom EU. En särskild utredare ska analysera konsekvenserna av förordningen inom Socialdepartementets verksamhetsområde. Utredaren ska bland annat föreslå hur författningar inom verksamhetsområdet ska kunna anpassas till den nya förordningen. Det har regeringen beslutat.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed