Content page
Han tar över Valads verksamhet i Norden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Han tar över Valads verksamhet i Norden

Valad Europe, som ingår i Cromwell Property Group,  har utsett Tomas Beck till Head of Nordics.I sin nya roll kommer han att ha fullt ansvar för Valads löpande verksamhet i Norden och rapportera direkt till David Kirkby, CEO för Valad Europe.
Tomas Beck har över 15 års erfarenhet från både rådgivnings- och investeringssidan på den nordiska marknaden för kommersiella fastigheter. Han kommer senast från Första AP-fonde där han ansvarade för uppbyggnaden av den direkta och indirekta fastighetsportföljen.

Han har även varit VD för SPP/Storebrand Fastigheter och arbetat för GE Capital Real Estate och DTZ. Tomas Beck har en civilingenjörsexamen i fastighetsekonomi från Lunds Tekniska Högskola.

– Detta är en spännande tid för vår verksamhet i Norden, som är ett viktigt fokusområde för såväl institutionella investeringar som privatkapitalinvesteringar. Vårt nyligen lanserade nordiska partnerskap, Valad Nordic Retail Partnership, investerar aktivt och slutförde just sitt första förvärv av en portfölj med fyra köpcentra i Sverige, och våra lokala team har fullt upp med att identifiera ytterligare högkvalitativa investeringsmöjligheter. Vi letar också efter fler affärsmöjligheter i regionen genom nya separata mandat och portföljförvärv som matchar investerarnas aptit, säger David Kirkby, CEO för Valad Europe.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed