Content page
Sagax snabbsäljer till Trophi för 455 miljoner | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sagax snabbsäljer till Trophi för 455 miljoner

Gör affär i Finland. Sagax har avtalat om att avyttra tre livsmedelsfastigheter i Finland för motsvarande 455 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar 44.000 kvadratmeter uthyrningsbar area och är belägna i Tammerfors, Åbo och Kotka (ligger vid Finska viken, när ryska gränsen). Fastigheterna är fullt uthyrda. Hyresintäkterna och den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgår till motsvarande 33 miljoner kronor per år respektive 9,4 år.

Fastigheterna ingick i den fastighetsportfölj om 186 livsmedelsfastigheter som Sagax förvärvade tidigare i år för 850 miljoner (läs mer här). Förvärvet av handelsfastigheterna överraskade många parter på marknaden. Bolaget investerar annars främst i lager- och industrifastigheter. I enlighet med vad som meddelats tidigare kommer Sagax att omstrukturera portföljen. Försäljningen är ett led i det arbetet.

Köpare är Trophi som ägs av Tredje AP-fonden. Frånträde kommer att ske den 1 juli. Köpeskillingen motsvarar det koncernmässigt bokförda värdet på fastigheterna.

Fastighetsvärlden Idag 2016-06-09

MER stenafastigheter.se

Comments are closed