Content page
Förslag om nytt stort bostadsområde i Jönköping | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förslag om nytt stort bostadsområde i Jönköping

Privat initiativ som kräver kraftledningsflytt. Ett nybildat privat bolag, Projune AB, har fört fram en förfrågan om planbesked till kommunen avseende ett område inom stadsdelen Ekhagen i Jönköping.

Flera kommunalråd har tänt till på idén som innebär att ett 30 hektar stort områden skulle kunna få byggnader med uppemot 1200 lägenheter, rapporterar flera lokala nyhetskällor i Jönköping.

En förutsättning för byggnation på delar av området är att befintliga kraftledningar måste flyttas. Om kommunen nu snabbt går vidare med detaljplanearbete, och detta i senare skede inte fördröjs, kan en första byggstart av bostäder ske under 2019.

Fastighetsvärlden Idag 2016-06-07

MER stenafastigheter.se

Comments are closed