Content page
Partillebo säljer för 190 mkr | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Partillebo säljer för 190 mkr

Sista försäljningen enligt uttalad strategi. Det kommunägda Partillebo har avyttrat en del av sina fastigheter i Oxledsområdet till hyresgästerna. Den nybildade bostadsrättsföreningen förvärvar fastigheten Ugglum 5:205 med 138 lägenheter om totalt 10.300 kvm för 190 miljoner kronor. Inför försäljningen renoverades byggnaderna.

Catella Göteborg har varit rådgivare till Partillebo i affären.

Efter försäljningen har Partillebo kvar 470 lägenheter i området.

För tio år sedan fick företaget ett ägardirektiv som gick ut på att företaget skulle sälja en gård i varje område där man hade ett betydande bestånd, ombildning var den uttalade ambitionen för att på så vis få fler upplåtelseformer i områdena. Försäljningen i Oxledsområdet var den sista som återstod enligt den strategin.

– Vi och kommunen kommer nu att utvärdera hur de här försäljningarna har påverkat områdena, de är ju i första hand genomförda för att skapa ökad socialt hållbarhet på sikt, säger Partillebos VD Pär Linder till Fastighetsvärlden.

Det närmaste året räknar han därför inte med att några ytterligare avyttringar ska ske. Partillebos totala bestånd omfattar nära 3400 bostäder. I år kommer 144 lägenheter att färdigställas och nästa år ett 60-tal. Historiskt sett har bolaget tillfört 50-70 lägenheter per år genom nyproduktion men det kan komma att öka de kommande åren.

Fastighetsvärlden Idag 2016-06-02

MER stenafastigheter.se

Comments are closed