Content page
Victoria Park säljer till brf i Eskilstuna | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Victoria Park säljer till brf i Eskilstuna

Victoria Park genomför sin första ombildningsaffär då bolaget avyttrar fastigheten Laxen 1 i Stenby, Eskilstuna. Affären baseras på ett fastighetsvärde på 43 Mkr, motsvarande cirka 14.900 kr per kvm, vilket överstiger senaste värdering med 16 procent.

– Detta är vår första ombildningsaffär och intresset bland de boende att få köpa sin bostad har varit stor. Affären sker till ett fastighetsvärde som medför en realiserad resultateffekt före skatt om cirka 6 miljoner kronor, vilket kommer att redovisas i andra kvartalet, säger Peter Strand, VD för Victoria Park.

Fastigheten Laxen 1 på Bärnstensgången 2-42 omfattar totalt 2 886 kvadratmeter, varav 2.855 utgör bostadsyta fördelat på 40 lägenheter. Bostadsrättsföreningen tillträder fastigheten per dagens datum.
Transaktionen sker som en bolagsöverlåtelse. Köpeskillingen för aktierna, 35 miljoner kronor, erläggs vid tillträdet.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed