Content page
Hemfosa köper 13 skolfastigheter för 444 mkr | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hemfosa köper 13 skolfastigheter för 444 mkr

Option om ytterligare 320 mkr. Hemfosa har tecknat avtal om förvärv av 13 skolfastigheter, främst i Stockholmsregionen, till ett värde om 444 mkr, med exklusiv option att i september 2016 teckna avtal om ytterligare två skolfastigheter till ett värde av 320 mkr. Säljare är Turako Skolfastigheter AB. 

Genom affären stärker Hemfosa sin position som ledande aktör inom samhällsfastigheter på sin största marknad Sverige.

Av de 13 skolfastigheterna är tio belägna i Stockholm, två i Västerås och en i Lund, nio av fastigheterna är tomträtter.

Sex av fastigheterna är nyproduktion där en fastighet är färdigbyggd och fem är under uppförande. Den uthyrbara ytan uppgår till drygt 16.000 kvm. Den genomsnittliga avtalslängden är cirka 15 år och hyresvärdet uppgår till cirka 29,8 mkr per år. De två fastigheter som avses förvärvas är belägna i Stockholm och har en yta om 9.150 kvm, en genomsnittlig avtalslängd om cirka 15 år och ett hyresvärde om 20,8 mkr.

Uthyrningsgraden är 100 procent och största hyresgästen är Academedia.

– Jag är glad att vi har möjlighet att genomföra detta förvärv av bra skol- och förskolefastigheter med stabila hyresgäster och långa hyresavtal – en portfölj som passar Hemfosa mycket väl. Vi är specialister inom samhällsfastigheter och vill fortsätta att växa inom detta område på samtliga våra tre marknader Sverige, Norge och Finland, säger Stina Lindh Hök, Transaktionschef på Hemfosa.

Fastighetsvärlden Idag 2016-05-31

MER stenafastigheter.se

Comments are closed