Content page
Hotellkontrakt för branschen lanseras | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hotellkontrakt för branschen lanseras

Idag den 30 maj lanseras det nya hyreskontraktet för hotell, nr 86 i Fastighetsägarna Dokument. Kontraktet kan användas av stora såväl som små fastighetsägare som vill teckna ett hotellavtal. Till kontraktet, som är samförhandlat med Visita, Svensk Besöksnäring finns också en gränsdragningslista och en handledning.

– Fastighetsägarna har en lång tradition av att ta fram avtal för hyresmarknaden, både på bostads- och lokalsidan. Ofta tas avtalen fram i samråd med andra branschorganisationer. Detta minskar risken för tvister och att villkoren blir bra för båda parter. Det nya hotellavtalet har vi tagit fram tillsammans med Visita, Svensk Besöksnäring och jag hoppas det blir välanvänt av branschen, säger Line Zandén, ansvarig för det juridiska innehållet i Fastighetsägarna Dokument.

Hotellavtal är speciella på så sätt att de ofta är långvariga och investeringstunga upplåtelser med många delverksamheter. Vid en hotellupplåtelse är det därför extra viktigt att se till att ha ett bra och heltäckande avtal för ändamålet.

- Vårt nya hotellavtal är täckande och ställer stora krav på förberedelser hos parterna. Det är många delar som ska gås igenom vid ett kontraktsskrivande så som val av hyresmodell samt hur fördelning av underhålls- och utbytesansvar ska fördelas mellan parterna och som regleras i den gränsdragningslista som tillhör kontraktet, säger Line Zandén.

I samband med att kontraktet lanseras kommer även en handledningtext ut. Handledningen hjälper till att förklara avtalet för parterna samt ge en bild av hur Fastighetsägarna och Visita tycker att de olika villkoren ska tolkas.

Det nya hotellavtalet, formulär nr 86 och gränsdragningslista, formulär nr 103 finns tillgängligt i Fastighetsägarna Dokument från och med den 30 maj. Handledningen finns att beställa i Fastighetsägarnas webbshop.

 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed