Content page
Sabo utmanar – öppnar för utländska byggbolag | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sabo utmanar – öppnar för utländska byggbolag

Sabo – de kommunägda fastighetsbolagen – är den största beställaren av nybyggda bostäder med runt 15 miljarder kronor årligen. Dålig konkurrens i Sverige ger få anbud och allt högre priser. Sabo storsatsar nu på att locka hit större utländska byggbolag.

På den svenska byggmarknaden råder oligopol, ett fåtal stora byggentreprenörer dominerar helt. Det finns gott om utländsk arbetskraft på byggplatserna, som arbetar under mer eller mindre anständiga villkor, men det rör sig uteslutande om underentreprenörer till de stora byggbolagen.

Bostadsbyggandet ökar och behöver öka ännu mer för att möta behoven. Branschen slår dock redan i kapacitetstaket. Sabo, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, märker hur priserna ökar och anbuden blir allt färre – i några fall har inga anbud alls lämnats för nyproduktion av hyresrätter.

Förra året fastställde Konkurrensverket att det är få anbudslämnare till allmännyttan. I rapporten ”Allmännyttans upphandling av bostadsbyggande” framgår det att i 60 procent av allmännyttans upphandlingar har antalet anbud varit fyra eller färre, och i nästan 20 procent har endast en eller två anbudsgivare anmält sig.

Enligt Eurostat har Sverige de absolut högsta byggpriserna i EU. Kostnadsläget i jämförelse med Storbritannien ger 60 procent högre priser i Sverige. Sabos plan är att med hjälp av typhuskoncept och utländska entreprenörer som kan ta ett totalentreprenöransvar pressa priserna.

– Att förenkla och likrikta upphandlingssättet genom vårt ”Kombohus Flex” tror jag kan vara avgörande. Då kan utländska entreprenörer anpassa ett hus de byggt tidigare för den svenska marknaden, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion på SABO.

Första steget är att Sabo tillsammans med Business Sweden träffar byggare i Polen i slutet av maj i år. I september går resan till de baltiska länderna, men under året kommer SABO dessutom att möta ett stort antal utländska bolag i syfte att presentera den svenska allmännyttan. Dessa resor går bland annat till Tyskland och Spanien.

– Kombohuskonceptet ger cirka 25 procent lägre byggkostnader, så det gott om de utländska byggarna når upp till detta med lika bra kvalitet, avslutar Jonas Högset.

Fastighetsvärlden Idag 2016-05-27

MER stenafastigheter.se

Comments are closed