Content page
Välkomna förslag om effektivare avhysning av otillåtna bosättningar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Välkomna förslag om effektivare avhysning av otillåtna bosättningar

Det ska bli enklare för fastighetsägare att avlägsna otillåtna bosättningar. Kraven på identifiering sänks och en fast grundavgift införs. Det föreslår en utredning i en promemoria som idag lämnades över till justitieminister Morgan Johansson. – Det är välkomna förslag som kommer att göra avhysningsprocessen enklare och mer effektiv för de fastighetsägare som drabbas, säger Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna Stockholm.

Under de senaste åren har antalet otillåtna bosättningar ökat markant. För en fastighetsägare som ansöker om handräckning via Kronofogden är processen långdragen med krav på identifiering av samtliga personer som ska avhysas, en åtgärd som i praktiken är svår att genomföra.

– Förslagen om att markägaren inte ska behöva identifiera samtliga boende med pass- eller personnummer förenklar processen avsevärt för fastighetsägaren. Utan krav på obligatorisk identifiering kommer avhysningsprocessen bli båda enklare och snabbare, säger Marie Öhrström.

Avhysning av otillåtna bosättningar medför ofta stora kostnader för fastighetsägaren, eftersom de boende sällan har möjlighet att betala och att markägaren då får stå för kostnaden. Utredningen förslår därför att kostnaden begränsas till en grundavgift för markägaren på 5 000 kronor. 

– Idag kan en markägare få betala upp emot flera hundra tusen kronor för avhysning av otillåtna bosättningar och städning på plats. Det är naturligtvis inte rimligt och med utredningens förslag kan kostnaderna begränsas, säger Marie Öhrström. 

Den långdragna processen kring det uppmärksammade tältlägret i stadsdelen Sorgenfri i Malmö visar på behovet av att polis och kronofogden måste ge fastighetsägare ett bättre stöd i avhysning av otillåtna bosättningar. 

– Nu hoppas vi att myndigheterna prioriterar dessa ärenden och skapar en tydlig praxis kring vad som gäller. Grundlagens skydd för äganderätten måste upprätthållas. Det är viktigt att polisen och Kronofogden snabbt hittar rutiner för effektivt samarbete och skapar en god dialog med fastighetsägarna, avslutar Marie Öhrström. 

Läs hela promemorian.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed